Zakonska regulativa pročišćena prema zadnjim izmjenama –
ovlašteni projektanti

Pročišćene tekstove zakonske regulative možete preuzeti u PDF obliku na linkovima ispod.

Zakoni

Tehnički propisi:

Pravilnici:

Uredbe:

Statuti:

Ostalo:

-> Smjernice za zgrade gotovo nulte energije – PRVI DIO (namijenjene za opću zainteresiranu javnost)

-> Smjernice za zgrade gotovo nulte energije – DRUGI DIO (namijenjene za stručnu zainteresiranu javnost)