Zakonska regulativa pročišćena prema zadnjim izmjenama –
energetski certifikatori

Pročišćene tekstove zakonske regulative vezane uz energetsku certifikaciju možete preuzeti u PDF obliku na linkovima ispod.

Zakoni:

Tehnički propisi:

 Pravilnici:

 Ostalo:

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2021. – u primjeni od 1. srpnja 2021.

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada – bila u primjeni od 30. rujna 2017. do 1. srpnja 2021.