Izdavanje potvrde o pohađanju za sljedeće školske sate
za projektante je BESPLATNO DO 15.2.2022.

          • Tehnička regulativa: Zaštita od požara – ventilacijski sustavi (1 školski sat)

          • Stručni dio: Osnove ventilacija garaža sa primjerima iz prakse  (1 školski sat)

Dobrodošli !!

Thorium Academy je platforma za online naobrazbu energetskih certifikatora i ovlaštenih projektanata, uz odobrenje nadležnog Ministarstva.

Thorium Academy  je mjesto gdje se inženjeri mogu besplatno
educirati i
sve edukacije su besplatne za gledanje/pohađanje 😊

Edukacija se odvija potpuno putem računala, i sve što trebate je otvoriti korisnički račun i gledati 😊

Za više informacija obratite nam se na mail: info@thoriumsoftware.eu ili broj: 095 870 5070.

Ukoliko nas želite podržati, možete zatražiti izdavanje potvrde o pohađanju 🙂 a Vaša uplata omogućit će nam da nastavimo raditi na dodatnim temema koje su Vam od interesa!

Ako želite uvjerenje za stručno usavršavanje za energetske certifikatore, pošaljite nam mail sa svojim podacima za izdavanje računa.
Cijena je 2000 kn (265.44 €) + PDV, a za korisnike plaćene verzije Thorium A+ programa 1600 kn (212.35 €) + PDV.
Trajanje: 8 školskih sati. Sukladno Pravilniku, naša obaveza je prijaviti pohađanje pri Ministarstvu i na IEC-sustav.

Ako ste zainteresirani za stručno usavršavanje za ovlaštene projektante, izdavanje digitalne potvrde o pohađanju se naplaćuje: 1 školski sat = 150 kn (19.90 €) + PDV. Ukoliko želite isprintanu potvrdu primiti i običnom poštom, to se naplaćuje dodatnih 100 kn (13.27 €) + PDV po potvrdi.

Suglasnosti MGIPU-a

Suglasnost Ministarstva za program Stručnog usavršavanja projektanata je objavljen na ovom linku.

Nositelji programa stručnog usavršavanja objavljeni na web stranicama Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv cjelokupnog programa: „Upotreba obnovljivih izvora energije i najnovijih tehnologija za smanjenje emisija CO2 u zgradarstvu i ispunjenje temeljnih zahtjeva na građevinu“

Pregled cjelokupnog programa nalazi se na ovom linku.

Odgovorna osoba za provedbu i voditelj Programa izobrazbe: Dario Ilija Rendulić, dipl. ing. el.

Nositelj programa je Energetsko efikasni dizajn j.d.o.o. a edukacija se održava preko edukacijske platforme Thorium Academy.

Kontakt: 095 870 50 70; direndulic@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suglasnost Ministarstva za program Stručnog usavršavanja energetskih certifikatora je objavljen na ovom linku .

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) izdalo je

R J E Š E NJ E

Kojim se daje suglasnost Thorium Software d.o.o. za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada.

Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine, broj 88/17.) i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetski pregled, energetsko certificiranje zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine, broj 73/15 i 133/15) definiraju energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada te uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Odgovorna osoba za provedbu i voditelj Programa izobrazbe:

Dario Ilija Rendulić, dipl. ing. el.

Kontakt:

e-mail: info@thoriumsoftware.eu

tel: 095 870 50 70

Izvadak iz popisa osoba koje imaju suglasnost za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada – stranice MGIPU