europskaunija-zajedno do fondova eu-logo           Europski strukturni i investicijski fondovi   OP konkurentnost i kohezija_BOJA


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog portala isključiva je odgovornost Thorium Software d.o.o.

Naziv projekta: Optimizacija i komercijalizacija inovativne Thorium A+ softverske platforme za efikasno projektiranje i certificiranje građevina

Kratki opis projekta: Osnovni plan razvoja u idućih nekoliko godina temelji se na unaprjeđenju vlastitog rješenja Thorium A+, odnosno integraciji funkcionalnosti za efikasno projektiranje građevina (EBD) što će dodatno podići komparativne prednosti našeg rješenja te dovesti do iskoraka na inozemna tržišta. Projektne aktivnosti su usmjerene na optimizaciju Thorium EBD funkcionalnosti sukladno zahtjevima korisnika, njegovu integraciju u Thorium A+ platformu te marketinške aktivnosti usmjerene na snažniju tržišnu penetraciju.

Kroz dosadašnje poslovanje ostvarili smo komunikaciju s našim kupcima koji su nam ukazali na svoje potrebe te ujedno na nedostatke koje imaju postojeća tržišna rješenja te smo se iz tog razloga odlučili na nadogradnju našeg rješenja sa funkcionalnostima (EBD) koje omogućavaju:

– proračun fizike zgrade sa stanovišta toplinskih gubitaka i toplinskog opterećenja, provjeru zakonske regulative

– proračun ventilacijskih gubitaka, provođenje analize nad rasvjetom i ostalim el. uređajima

– financijsku analizu predloženih rješenja, praćenje potrošnje energenata u skladu s projektom, izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom, glavnih projekata i idejnih rješenja.

EBD funkcionalnost će znatno olakšati modeliranje informacija o građevini (engl. Building Information Modeling – BIM) te pomoći projektantima da lako zadovolje zahtjeve iz EU direktiva i njima povezanih normi. Integracijom Thorium EBD funkcionalnosti u Thorium A+ softversku platformu, ostvarujemo dvostruke koristi:

– rješavamo problem postojećim korisnicima certifikatorima i tvrtkama koje se bave energetskom učinkovitošću jer im pružamo matematičke modele izračuna energetske efikasnosti, fizike zgrade i financijske analize što im drastično olakšava rad eliminirajući repetitivne mentalne procese te uklapanje i formatiranje projektne dokumentacije

– proširujemo vlastitu tržišnu nišu na projektante

Ciljevi: opći cilj je ostvarene dugoročne pretpostavke za rast, zapošljavanje i daljnje inoviranje inovativnih proizvoda za komercijalizaciju na globalnom tržištu. Specifični cilj je da inovativno rješenje Thorium A+ ostvari sve preduvjete za komercijalizaciju na domaćem i inozemnom tržištu kroz optimizaciju funkcionalnosti korisničkim potrebama i provedene marketinške aktivnosti.

Očekivani rezultati:

  1. Integrirani svi moduli EBD funkcionalnosti u Thorium A+ platformu i potvrđena sukladnost s normama
  2. Optimizirano rješenje s korisničkim sučelje na temelju povratnih informacija testnih korisnika
  3. Thorium A+ preveden i spreman za tržišta Slovenije, BIH, Srbije, Austrije i Njemačke
  4. Podnesena prijava za zaštitu figurativnog žiga
  5. Povećana prepoznatljivost tvrtke i branda uz povećan broj korisnika provedbom marketinških aktivnosti
  6. Projekt uspješno i pravilno proveden poštivajući sva pravila Poziva te šira javnost je informirana o projektu i sufinanciranju od strane EU

Ukupna vrijednost projekta: 910.359 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 770.000 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2016. – 31.12.2017.

Kontakt osoba: Dario Ilija Rendulić, dario.ilija.rendulic@thoriumsoftware.eu

.

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj