Što se događa kada se postavi brana ili pregrada i kako se mijenja kretanje sedimenata? – video

By | January 15th, 2019|News portal, Zabavni kutak|0 Comments

Kinetička skulptura: “Studija za petnaest točaka” – GIF

By | January 14th, 2019|News portal, Zabavni kutak|0 Comments

Retrofit 🙂

Automobil Saab 99 s pogonom na drvni plin (drvna biomasa). Pirolitički kotao se nalazi u prikolici. Snimljeno u Finskoj, 2001.g Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Biomasa

By | December 19th, 2018|News portal, Zabavni kutak|0 Comments

Božićne čestitke na rasklapanje – GIF

By | December 18th, 2018|News portal, Zabavni kutak|0 Comments

Povijest arhitekture božićnog drvca 🙂

By | December 18th, 2018|News portal, Zabavni kutak|0 Comments

Slaganje salveta u obliku jelke – GIF

By | December 18th, 2018|News portal, Zabavni kutak|0 Comments
Load More Posts