fbpx
Loading...
Stručni kutak2021-10-25T18:09:33+01:00

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Pozdrav svima, u nastavku je pravilnik na kojem smo do sada najviše radili jer ima preko 900 stranica! Izmjene i dopune “Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o [...]

By |January 5th, 2022|Stručni kutak|

Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača … – NN 147/21

Pozdrav svima, nova “Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije” stupila je na snagu 01.01.2022.g. Dokument možete preuzeti na [...]

By |January 3rd, 2022|Stručni kutak|

Izmjena i dopuna Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa…

Pozdrav svima, izmjena i dopuna "Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke [...]

By |December 30th, 2021|Stručni kutak|
Go to Top