Ispravak tehničkog propisa o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama“ (NN 73/18).

Pozdrav svima! u narodnim novinama (73/18) objavljen je  „Ispravak tehničkog propisa o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama“ (NN 73/18). Ispravak se odnosi na datum stupanja na snagu, [...]

By | August 16th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments

Thorium A+ usklađen s najnovijim izmjenama Tehničkog propisa

Pozdrav svima! Samo objavljujemo da smo uskladili Thorium A+ s izmjenama ‘Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128-15 i 70-18’, a koje su izmjene nastale, možete vidjeti u pročišćemom [...]

By | August 14th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments

Pročišćeni tekst: ‘Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128-15 i 70-18’

Pozdrav svima! Stupile su na snagu izmjene tehničkog propisa! Budući da smo u jeku energetske obnove zgrada javne namjene, iznimno je bitno da projekt koji smo predali na Fond bude u skladu s važećim propisima, [...]

By | August 9th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments

Šesti Thorium seminar: Zahtjevi Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15), te kako im udovoljiti ?

Održali smo posljednji (šesti) seminar pa Vam prenosimo dojmove!

By | June 16th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments

Peti Thorium seminar: Zahtjevi Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15), te kako im udovoljiti ?

Održali smo peti od šest seminara pa Vam prenosimo dojmove!

By | June 14th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments

Četvrti Thorium seminar: Zahtjevi Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN broj 128/15), te kako im udovoljiti ?

Održali smo četvrti od šest seminara pa Vam prenosimo dojmove!

By | June 4th, 2018|News portal, Stručni kutak|0 Comments
Load More Posts