“Energetsko svojstvo građevine” – video

Glazba: Guitalele’s Happy Place by Stefan Kartenberg (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/JeffSpeed68/56194 Ft: Kara Square (mindmapthat)

Što su isporučena i primarna energija? – video

Glazba: Guitalele’s Happy Place by Stefan Kartenberg (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/JeffSpeed68/56194 Ft: Kara Square (mindmapthat)

Kako računamo do isporučene i primarne energije? – video

Glazba: Guitalele’s Happy Place by Stefan Kartenberg (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/JeffSpeed68/56194 Ft: Kara Square (mindmapthat)

Što su to obnovljivi izvori energije u zgradarstvu, sukladno Tehničkom propisu (NN 128/15)? – video

Glazba: Guitalele’s Happy Place by Stefan Kartenberg (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/JeffSpeed68/56194 Ft: Kara Square (mindmapthat)

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju – video

Ulogiravanje na sustav IEC – video

Ovo je prvi video u nizu koji objašnjava ulogiravanje na IEC, a ostalih sedam su objavljeni u Facebook grupi Energetski certifikati i fizika zgrade .

Thorium A+ vodič kroz platofrmu 1. dio – Osnovni podaci o projektu

Thorium A+ vodič kroz platofrmu 2. dio – Građevinsko / arhitektonski dio

Thorium A+ vodič kroz platofrmu 3. dio – Unos uređaja i računa + LENI i PTV

Thorium A+ vodič kroz platofrmu 4. dio – Strojarstvo i mjere

Thorium A+ vodič kroz platofrmu 5. dio – Ispis izvještaja, certifikata i excel tablice