Modeliranje potrošnje vode je mnogima nepoznanica budući da je teško pronaći pouzdane podatke. No, kako sam nedavno radio jedan kompleksan objekt potrudio sam se pronaći relevantan dokument na kojeg se možemo osloniti. Na mrežnim stranicama Vinkovačkog vodovoda ( http://vvk.hr/index.php/projekti/39-vodom-do-ustede ) možete besplatno preuzeti izvrsnu brošuru a iz koje ću u ovom članku navesti meni najzanimljiviji dio. Naime, oduvijek me je zanimala struktura potrošnje vode u kućanstvu. Uvijek sam znao da se prosječna mjesečna potrošnja vode kreće od 3m3/ po osobi do maksimalnih 4,5 m3/osobi no nisam znao koliko otpada na pojedine aktivnosti. Stoga, u nastavku je prikazano upravo to, grafički i tablično! 

thoriumaplus-potrosnje vode

thoriumaplus-vrste potrosnje vode

Izvor: Brošura „Vodom do uštede“, izdavač: Vinkovački vodovod i kanalizacija 2009

Iz prikazanih podataka o strukturi potrošnje vode možemo jasno iščitati koliko se vode troši na pojedinu aktivnost. Ovi podaci su korisni jer iz njih konkretno možemo računati uštede po aktivnosti ako ugradimo:

  1. Štedni vodokotlić (Smanjenje potrošnje od 30%-50%)
  2. Slavinu s perlatorom senzorski upravljanu (Smanjenje potrošnje od 30%-50%)
  3. Štedni tuš
  4. Uštedu ugradnjom energetski učinkovite perilice posuđa i rublja (ovisi o perilicama!)

Stoga ako primjerice ugradimo štedni vodokotlić, slavinu s perlatorom senzorski upravljanu i štedni tuš smanjit ćemo potrošnju vode min 30% što preračunato u m3/osobi mjesečno iznosi približno 1m3/osobi mjesečno.

To možemo vidjeti u narednim tablicama:

thoriumaplus-tablica 1

* uzeto je 30 % smanjenje potrošnje

thoriumaplus-tablica 2

U slučaju četveročlane obitelji, ta ušteda iznosi oko 650-700 kn godišnje, uz pretpostavku da osobe žive u Zagrebu, cijena vode iznosi (Izvor: www.vio.hr/UserDocsImages/usluge/Copy%20of%20CIJENA%20GRAD%20ZAGREB_01112015.pdf, na dan: 17.9.2019.) 15,2887 kn/m3

thoriumaplus-cijena vodne usluge

Senzorske slavine se kreću od cca 1300 kn pa naviše. Štedni vodokotlić i štedni tuš je red veličine 200 kn. Ako uzmemo kvalitetniju pipu, vodokotlić i tuš investicija bi bila oko 2500 kn.

Iz svega navedenog proizlazi da bi takva mjera bila isplativa unutar 4-5 godina.

Naravno, preduvjet da bi ovaj izračun koristili je da se u objektu mjeri potrošnja vode a ne da je obračun po osobi. Ako naiđete na objekt gdje se voda obračunava po osobi a ne po stvarnoj potrošnji, tada prvu mjeru koju je nužno napraviti je ugradnja zasebnih mjerila potrošnje vode, a o čemu smo već pisali (link: http://thoriumaplus.com/voda-sto-i-koliko-placamo/).

Stoga, sada, uz ove informacije te uz uvjet da imate podatke o potrošnji vode u kućanstvu za min 1 godinu, možete računati stvarnu uštedu na potrošnji i trošku vode u odnosu na njihovu stvarnu potrošnju!

Želimo Vam puno lijepih izračuna 😊

Vaši Thoriumovci!

.

Prethodne objave – stručni blog:

Utjecaj metode koju smo koristili pri računanju gubitaka cirkulacijske petlje PTV-a na konačni rezultat – blog

Kako smo isključivo projektiranjem smanjili račun za električnu energiju više od 50 posto – blog

Gubitak samostalnih uporabnih cjelina prema negrijanim prostorima – blog

Udjeli obnovljive energije u zgradarstvu – blog

Aproksimacija duljine cijevi sukladno algoritmu

Zone i namjene 🙂

Mehanička ventilacija s rekuperacijom – shema 2

Izmjene zraka prirodnim putem – obrazovna ustanova

Izmjene zraka prirodnim putem – kako ih računati?

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju

Toplana koja nije kogeneracija – Ugradnja centralne dizalice topline!

Toplana koja nije kogeneracija – koliko je zapravo skupa?

Što traži i želi postići novi tehnički propis („Narodne novine“ broj 128/15)?

Izračun do isporučene i primarne energije! Obavezan ili ne?

A gdje je Biokovo!?

Toplana što i koliko plaćamo?

Voda što i koliko plaćamo?

Električna energija – mrežarina i opskrba

Perilice posuđa – ostala električna trošila

Klima uređaji – ostala električna trošila

AF, AK, VE, V POJAŠNJENJE

Pranje! I kako se to odražava na kućni budžet?

ZAŠTO G.D.-OVI PREMA GRIJANOM NE ULAZE U OPLOŠJE GRIJANOG DIJELA ZGRADE?

Rasvjeta? Kako ju prepoznati i kako modelirati potrošnju?

Iskustvene upute “za na teren”!

Kako obraditi račune kad računa „nema“?

Računi o potrošnji energije i vode – endemska vrsta