Svi smo se naslušali reklama o tome kako koji prašak za rublje utječu na zdravlje perilice ili koliko je kamenac štetan za njih, no, malo je informacija koliko stroj za pranje rublja utječe na naš kućni budžet. Dapače, većina ljudi s kojima sam pričao, uključujući i mene do trenutka kad sam za potrebe bloga napravio istraživanje, nisam niti znao što piše na energetskoj kartici a kamoli što sve te brojke znače. Stoga sam odlučio sve istražiti i podijeliti s Vama rezultate. Pa da ne duljimo :)!

Kako izgleda energetska kartica za stroj za pranje rublja?

 

 

 

 

Gdje su:

6. Razred energetske učinkovitosti

8. Ponderirana godišnja potrošnja energije

9. Ponderirana godišnja potrošnja vode

10. Nazivni kapacitet

11. Razred učinkovitosti centrifugiranja

12. Emisije buke koja se prenosi zrakom

 

Kako su definirani razredi energetske učinkovitosti?

Razred energetske učinkovitosti Indeks energetske učinkovitosti
A+++ (najviša učinkovitost) EEI < 46
A++ 46 ≤ EEI < 52
A+ 52 ≤ EEI < 59
A 59 ≤ EEI < 68
B 68 ≤ EEI < 77
C 77 ≤ EEI < 87
D (najniža učinkovitost) EEI ≥ 87

 

Što je indeks energetske učinkovitosti (EEI)?

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

gdje je:

AEC = godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja;

SAEC = standardna godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja.

(b) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale

SAEC=47,0 x c + 51,7

gdje je:

C = nazivni kapacitet kućanske perilice rublja za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja.

Stoga, koliko troši standardna kućanska perilica?

U narednoj tablici izračunali smo standardnu potrošnju električne energije za standardnu perilicu te za perilicu A+++ energetskog razreda.

Tablica 1 Godišnje potrošnje električne energije perilice

 

 

Grafikon 1 Ušteda na godišnjoj razini u potrošnji električne energije (220 ciklusa) korištenjem A+++ perilice u odnosu na standardnu perilicu

 

 

Iz grafikona 1 možemo vidjeti da ukoliko se godišnje opere 220 ciklusa, ušteda u kWh korištenjem visokoučinkovite perilice rublja iznosi od cca 150 -300 kWh – ovisno o kapacitetu perilice.

Na grafikonu 2 smo prikazali uštedu po ciklusu kako bi Vam olakšali pisanje mjere i izračun isplativosti ulaganja u takvu perilicu.

Grafikon 2 Ušteda po ciklusu pranja korištenjem A+++ perilice u odnosu na standardnu perilicu

Kao što možemo vidjeti ušteda po ciklusu se kreće od 0,7 kWh do 1,35 kWh – ovisno o kapacitetu perilice. Na vama (i meni :)) je da prilikom pregleda sakupite vremena rada perilice rečenicom „koliko puta tjedno koristite perilicu?“ te kvantitativno izračunate optimalnost ulaganja u novu perilicu!