Izmjene zraka predstavljaju mnogima glavobolju za izračunati i stoga smo se odlučili napisati kratki blog – kako ih računati! Pa da ne duljimo 🙂

Koji su parametri nužni kako bi sproveli izračun – izmjene zraka prirodnim putem?

Slika 1 Ulazni podaci

Slika 1 Ulazni podaci

Izvor: ThoriumAplus aplikacija – izračun ventilacijskih gubitaka


nreq – minimalne izmjene zraka – higijenski minimum

Pojašnjenje: U našem slučaju (stambeni objekt) minimalne potrebne izmjene su 0,5 sukladno tehničkom propisu. Kada govorimo o nestambenom objektu, tada se minimalne izmjene zraka računaju sukladno algoritmu HVAC 2017, tablica 2.1, strana 16. te formuli danoj u nastavku:

Slika 2 Izračun nreq

Slika 2 Izračun nreq

Izvor: Algoritam HVAC 2017

.

n50 – broj izmjena zraka u ovisnosti o stanju zgrade

Pojašnjenje: Nužno je odabrati vrijednost koja najbolje odgovara situaciji. U nastavku je i dan primjer.

Slika 3 n50 broj izmjena zraka u ovisnosti o stanju zgrade

Slika 3

Izvor: Metodologija – strana 193

Ili

Slika 4 (DIN V 18599-2 (4)) Proračunske vrijednosti n50 za neispitane zgrade

Slika 4

Izvor: Algoritam HVAC – strana 19 i 20

.

ewind – Faktor zaštićenosti zgrade od vjetra

Pojašnjenje: Potrebno odabrati faktor iz tablice koji najbolje odgovara situaciji

Slika 5 (HRN EN ISO 13789 C.4) Koeficijenti ewind

Slika 5

Izvor: Algoritam HVAC – strana 20

.

Ventilacijski uvjet:

Pojašnjenje: uvijek potrebno odabrati DA. Naime,  ako izračunom dobijemo da su potrebne izmjene zraka manje od 0,5 tada je potrebno u izračun ići s 0,5 izmjena.

Slika 6 Ventilacijski uvjet

Slika 6 Ventilacijski uvjet

Izvor: Algoritam HVAC – strana 15

.

Sada kada smo utvrdili ulazne parametre idemo vidjeti kako se kreću izračuni potrebne izmjene zraka za našu zgradu. U prvom slučaju ćemo imati zgrade koje imaju očite pukotine u ovojnici i izabrat ćemo n50=10. U drugom slučaju ćemo reći da je to sanirano – nova fasada i novi otvori te odabrati vrijednost n50 = 4.

Slika 7 Rezultati n50=10  Slika 7 Rezultati n50=10
Izvor: ThoriumAplus – ventilacijski gubici
 .
Slika 8 Rezultati n50=4

Slika 8 Rezultati n50=4

Izvor: ThoriumAplus – ventilacijski gubici
 .
Slika 9 Rezultati n50=2

Slika 9 Rezultati n50=2

Izvor: ThoriumAplus – ventilacijski gubici

 

Kao što vidimo, razlika u izmjenama zraka je velika. U prvom slučaju ukupno se izmjeni 0,93 izmjene a u drugom slučaju 0,6! Razlika je 0,33 izmjene! U trećem slučaju smo ispitali utjecaj zrakopropusnosti kada imamo slučaj nove kuće koja je rađena da bude NZEB i možemo vidjeti da su izmjene zraka pale ispod propisom dopuštenih 0,5 te se primijenio ventilacijski uvjet algoritma.

Ovime se jasno pokazuje utjecaj zrakopropusnosti zgrade na ventilacijske gubitke a time i na potrebne energije za grijanje i hlađenje! Primjer jasno pokazuje da se zrakopropusnost mora uzeti u obzir kroz izmjene zraka ako se želi točno izračunati energetsko svojstvo zgrade!

Do sljedećeg pisanja,

Vaši Thoriumovci 🙂

Prethodne slične objave:

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju

Toplana koja nije kogeneracija – Ugradnja centralne dizalice topline!

Toplana koja nije kogeneracija – koliko je zapravo skupa?

Što traži i želi postići novi tehnički propis („Narodne novine“ broj 128/15)?

Izračun do isporučene i primarne energije! Obavezan ili ne?

A gdje je Biokovo!?

Toplana što i koliko plaćamo?

Voda što i koliko plaćamo?

Električna energija – mrežarina i opskrba

Perilice posuđa – ostala električna trošila

Klima uređaji – ostala električna trošila

AF, AK, VE, V POJAŠNJENJE

Pranje! I kako se to odražava na kućni budžet?

ZAŠTO G.D.-OVI PREMA GRIJANOM NE ULAZE U OPLOŠJE GRIJANOG DIJELA ZGRADE?

Rasvjeta? Kako ju prepoznati i kako modelirati potrošnju?

Iskustvene upute “za na teren”!

Kako obraditi račune kad računa „nema“?

Računi o potrošnji energije i vode – endemska vrsta