Kako smo najavili u prijašnjem blogu kojeg možete pročitati na linku ispod, u ovom blogu ćemo pobliže opisati prvo zamjensko tehničko rješenje – Ugradnja centralne dizalice topline!

http://thoriumaplus.com/toplana-koja-nije-kogeneracija-koliko-je-zapravo-skupa/

Ovo rješenje se sastoji od ugradnje centralne dizalice topline (ili više njih), koje će putem unutarnjih jedinica predavati svoju toplinu vodi. Topla voda će se već postojećim distributivnim cijevima distribuirati do potrošača (radijatora). Na takav način smo postigli da se svi radovi odvijaju izvan samih stanova – znači – minimalno ometanje stanara. Nadalje, postigli smo strahovito velike uštede u trošku grijanja (ne i smanjenju potrošnje!) što ćemo naknadno analizirati. No, nismo riješili problem individualnog mjerenja potrošnje te, kao druga loša strana, smo povećali vršnu snagu električnog priključka. To za sobom povlači dodatne troškove zakupa snage te prelazak s tarifnog modela koji nema stavku u računu „angažirana snaga“ u tarifni mode NN Crveni koji ima tu snagu kao tarifnu stavku. Rješavanje individualno mjerenja potrošnje može se djelomično riješiti ugradnjom toplinskih razdjelnika, no to ne smatramo troškovno optimalnim rješenjem (OP.A – razdjelnici NISU mjerila potrošnje toplinske energije. Oni omogućavaju pravedniju raspodjelu potrošnje od obračuna po m2, no nisu mjerila! Mjerila potrošnje toplinske energije se zovu kalorimetri. ). Naime kada drastično smanjimo cijenu kWh topline ugradnjom ovakvog sustava tada ugradnja bilo kakvih uređaja za raspodjelu ili mjerenje potrošnje gube financijski smisao jer su neisplativi.

Koliko je isplativo rješenje?

U tablici 1 prikazani su troškovi ulaganja:

Tablica 1 Troškovi ulaganja

11U tablici 2 prikazani su osnovni financijski parametri:

Tablica 2 Osnovni financijski parametri

22U tablici 3 prikazani su osnovni financijski parametri uz subvenciju od 60% putem natječaja energetske obnove:

Tablica 3 Osnovni financijski parametri uz subvenciju od 60%

33U tablici 4 prikazano je smanjenje računa nakon otplate investicije:

Tablica 4 Smanjenje troškova grijanja nakon otplate investicije

44Možemo primijetiti da će se nakon povrata investicije ostvariti gotovo 50% manji troškovi grijanja!

NAPOMENA: Svi izračuni su rađeni spram pretpostavke da se cijena energije neće mijenjati kroz godine otplate kao i režim korištenja zgrade. Nadalje, nismo računali troškove kamata ukoliko će se klijent financirati putem kredita. U izračun nisu uzeti troškovi dokumentacije i vođenje projekta.

Kao i svako rješenje, ovo rješenje ima dobrih i loši strana gledano sa stanovišta energetske učinkovitosti. Stoga, idemo ih sumirati:

Dobre strane rješenja:

  • Odvajanje od neracionalno skupe toplane – daljinskog grijanja koje nije kogeneracija
  • Drastično smanjenje troškova grijanja (50%)
  • Za grijanje se počinje koristiti obnovljivi izvor energije – energija okoline – i to u visokom postotku od 75%
  • Ugradnja dizalice topline se sufinancira putem EU Fondova – 60% troškovi radova, 85% izrada tehničke dokumentacije i vođenje projekta! (Pazite na tehničke specifikacije propisane natječajem)
  • Radovi minimalno ometaju stanare

Loše strane rješenja:

  • Ostaje problem mjerenja individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije
  • Povećava se priključna snaga električnog priključka
  • Bilo koje tehničko rješenje za pravedniju raspodjelu potrošnje postaje neisplativo
  • Kompleksan postupak odvajanja od sustava daljinskog grijanja propisan Zakonom o tržištu toplinske energije, članak 45 (NN 80/13, 14/12, 102/14, 95/15). Postupak je gotovo nemoguće provesti osim u slučajevima iznimne sloge stanara!

Koji je postupak?

Na linku ispod imate pročišćeni tekst zakona:

http://www.zakon.hr/z/606/Zakon-o-tr%C5%BEi%C5%A1tu-toplinske-energije

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci

.

Slične objave:

Izmjene zraka prirodnim putem – kako ih računati?

Usporedba novih energetskih razreda novog objekta u ovisnosti o planiranom termotehničkom sustavu za ugradnju

Toplana koja nije kogeneracija – koliko je zapravo skupa?

Što traži i želi postići novi tehnički propis („Narodne novine“ broj 128/15)?

Izračun do isporučene i primarne energije! Obavezan ili ne?

A gdje je Biokovo!?

Toplana što i koliko plaćamo?

Voda što i koliko plaćamo?

Električna energija – mrežarina i opskrba

Perilice posuđa – ostala električna trošila

Klima uređaji – ostala električna trošila

AF, AK, VE, V POJAŠNJENJE

Pranje! I kako se to odražava na kućni budžet?

ZAŠTO G.D.-OVI PREMA GRIJANOM NE ULAZE U OPLOŠJE GRIJANOG DIJELA ZGRADE?

Rasvjeta? Kako ju prepoznati i kako modelirati potrošnju?

Iskustvene upute “za na teren”!

Kako obraditi račune kad računa „nema“?

Računi o potrošnji energije i vode – endemska vrsta