Pozdrav svima!

Nakon što smo pisali o izračunu izmjena zraka prirodnim putem, odlučili smo posvetiti i jedan blog mehaničkoj ventilaciji s rekuperacijom. Želja nam je pojasniti potrebne ulazne parametre. Pa da ne duljimo 🙂

Ulazni parametri:

Slika 1 Ulazni parametri

thoriumaplus-Slika 1 Ulazni parametri

Izvor: ThoriumAplus

Regulacija protoka:

Da li postoji regulacija protoka zraka u ovisnosti o toplinskom opterećenju? U ovisnosti o odgovoru odaberite DA/NE

Smještaj AHU jedinice:

Gdje je smještena AHU jedinica (Jedinica za pripremu zraka) ? Odaberite ono što odgovara stvarnosti!

Referentna površina zone:

Ukucajte površinu koju pokriva AHU jedinica!

Samo odsisni sustav (bez dovoda)?

Odabrati da li postoji samo odsis ili postoji i dovod zraka.

Nreq [1/h]:

Minimalni potrebni protok zraka sukladno namjeni. Ako se stavi nula automatski se računa (vrijedi za Throiumaplus)

n50 i ewind:

Opisani u blogu: Izmjene zraka prirodnim putem – kako ih računati?

fwind:

Odabrati iz tablice najbliže.

Tablica 1  fwind  parametar

ThoriumAplus-Tablica 1 fwind parametar

Izvor:algoritam HVAC

.

Slika 2 Ulazni parametri mehanička ventilacija s rekuperacijom

thoriumaplus-Slika 2 Ulazni parametri mehanička ventilacija s rekuperacijom

Izvor: ThroiumAplus

Aduct [m2]:

Unijeti ukupnu površinu kanala.

Aindoorduct [m2]:

Unijeti ukupnu površinu kanala unutar zone.

Vmeh,des H[m3/h]

Unijeti projektnu vrijednost volumnog protoka mehaničke ventilacije za vrijeme sezone grijanja.

Ako nije poznat, ostaviti 0 pa će se računati sukladno namjeni (vrijedi za ThoriumAplus)

Vmeh,des C[m3/h]

Unijeti projektnu vrijednost volumnog protoka mehaničke ventilacije za vrijeme sezone hlađenja.

Ako nije poznnat, ostaviti 0 pa će se računati sukladno namjeni (vrijedi za ThoriumAplus)

Cductleak

Unjeti vrijednost iz Tablice 2.2.

thoriumaplus-tablica-22

Izvor: algoritam HVAC

Cductleak

Unijeti vrijednost iz Tablice 2.3.

thoriumaplus-tablica-23

Izvor: algoritm HVAC

Ostatak ulaznih parametara ovisi o tome ima li susjednih temperaturnih zona i negrijanih prostorija s kojima se izmjenjuje zrak ili ne.

Postoji li protok zraka između susjednih zona?

Odabrati DA/NE. Ako je odgovor DA, tada treba unijeti i I temperature u susjednoj zoni.

nue [1/h]

Broj izmjena zraka između nekondicioniranog prostora i vanjskog okoliša ako postoje – unijeti vrijednost odabrati iz Tablice 2.6. Nužno unijeti i temperature nekondicionirane zone.

Sada kada smo pojasnili ulazne parametre idemo vidjeti što je rezultat izračuna:

Slika 3 rezultati proračuna

thoriumaplus-Slika 3 rezultati prorčuna

Pojašnjenje:

IInfiltracija, ninf: Broj izmjena zraka uslijed infiltracije vanjskog zraka kroz proreze, male otvore i pukotine, ninf, ovisi o tome da li je prisutna mehanička ventilacija ili se izmjena zraka obavlja prirodnom ventilacijom. Ako postoji mehanička ventilacija i ukoliko je ona balansirana ona neće utjecati na ninf.

Prozračivanje, nwin: Kad god promatrana zona ima otvore prema vanjskoj okolini, pretpostavlja se minimalna vrijednost nwin = 0.1 h-1. Ipak, ta se vrijednost mijenja uslijed infiltracije vanjskog zraka uzimajući u obzir profil korištenja zone.

Proračun protoka zraka između susjednih zona, nz,sup: Kada postoji značajna izmjena zraka između zona, one trebaju biti grupirane u jednu zonu. To je slučaj kada je izmjena zraka između zona dvosmjerna. U posebnim slučajevima, potrebno je računati i izmjenu zraka između dvije zone. To se uzima u obzir kada je npr. Mehanički sustav ventilacije projektiran tako da opskrbljuje više od jedne zone.

Broj izmjena zraka između nekondicioniranog i vanjskog prostora, nue: Broj izmjena zraka između nekondicioniranog i vanjskog prostora uzima se iz Tablice 2..6. s obzirom na opis nekondicioniranog prostora koji najviše odgovara onima iz spomenute tablice

HV – koeficijent ventilacijske izmjene topline proračunske zone [W/K]

QV – izmijenjena toplinska energija ventilacijom za proračunsku zonu [kWh

nmeh,sup [1/h]: broj izmjena zraka mehaničkom ventilacijom

Toliko od nas za sada,

Do sljedećeg pisanja 🙂

Vaši Thoriumovci!

Više informacija