Mnogi od Vas su se pripremali za obnovu višestambenih zgrada očekujući poziv početkom godine i, naravno sukladno pozitivnoj inženjerskoj praksi, izrađivali glavne projekte u skladu s tada važećom tehničkom regulativom. No u međuvremenu stupio je na snagu tehnički propis (NN 128/15) koji propisuje izračun do isporučene i primarne energije sukladno propisanim algoritmima čl 9, stavak 6 tehničkog propisa (popularno nazvani „Strojarski algoritmi“).

Citiramo: „(6) Primarna energija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka računa se u skladu s Algoritmom za izračun energetskih svojstava zgrade koji je sastavni dio Metodologije za provođenje energetskih pregleda građevina (dalje u tekstu – Algoritam), osim dijelova koji su definirani ovim propisom.“

Naravno, zakonodavac je i propisao minimalne uvjete koje zgrade – nove ili postojeće prilikom rekonstrukcije – trebaju ispuniti a da bi bile u skladu s propisom. U nastavku smo prikazali tablice s uvjetima (izvor: Tehnički propis NN 178/15):

blog tablica

Kao što možemo vidjeti, tablicom 9 tehničkog propisa prikazani su uvjeti koje je potrebno ispuniti prilikom rekonstrukcije postojeće zgade. U ovom trenutku, vidimo da za rekonstrukciju višestambene zgrade, Q“hnd [kWh/m2a] ovisi o faktoru oblika zgrade a Eprim [kWh/m2a]  i Edel [kWh/m2a] ovise o lokaciji objekta – primorje ili kontinent Hrvatska (čl 4, stavak 29 Tehničkog propisa). Nepotrebno je reći da je sve uvjete potrebno zadovoljiti osim u posebnim slučajevima. Kojim?

Citiramo: čl 45, stavak 8 tehničkog propisa:

„(8) Ako je proračunata vrijednost godišnje isporučene energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Edel [kWh/(m2 ·a)] i godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2 ·a)] za rekonstrukciju postojeće zgrade iz stavka 7. ovoga članka niža za najmanje 20% od najvećih dopuštenih vrijednosti iz Tablice 9. iz Priloga B, smatra se da su ispunjeni uvjeti za godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2 ·a)] i za godišnju potrebnu toplinsku energiju za hlađenje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, Q’’C,nd [kWh/(m2 ·a)] propisane ovim propisom.“

Možemo primijetiti da je zakonodavac predvidio situaciju u kojoj se ne može ili je jako teško ispuniti uvjet spram Q“hnd-a [kWh/(m2 ·a)] te omogućio da se ugradnjom energetski učinkovitog termotehničkog sustava ispuni isti.

I što sada? Kako nadopuniti projekt s potrebnim izračunima i provjeriti ispunjavanje uvjeta?

Neovisno o tome koji ste program koristili za izračun potrebne energije za grijanje, s ThoriumAplus računalnim programom, navedene izračune i provjeru uvjeta možete napraviti  unutar 30 minuta!

Kako? Pogledajte ovaj (needitirani!) 20 minutni video