Pozdrav svima,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Smjernice za zgrade gotovo nulte energije. Smjernice su namijenjene svima koji kreću u gradnju zgrada nakon 31. prosinca 2019. g. Obveza gradnje prema uvjetima za zgrade gotovo nulte energije prenesena je Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15 i NN 70/18 i NN 73/18 i NN 86/18) (link na izvorni tekst s izmjenama i dopunama i link na pročišćeni tekst).

“Zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže. Ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda. Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade …

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. Za stambene zgrade koje imaju više od jednog stana, zahtjev o zrakopropusnosti mora biti ispunjen za svaki stan.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade. U energetski se certifikat upisuje oznaka nZEB…”

Smjernice se mogu preuzeti sa stranica Ministarstva:

Izvor i više informacija: https://mgipu.gov.hr/vijesti/smjernice-za-zgrade-gotovo-nulte-energije-nzeb/10503

Povezana vijest: Thorium je jedan od supotpisnika Povelje o dekarbonizaciji zgrada