“Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050.

Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, svjesni važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanja energetske sigurnosti, te uvođenja inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva.

Potpisivanjem povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB).

Potpisnici Povelje pružaju potporu te promiču dekarbonizaciju zgrada u svojim daljnjim aktivnostima, gdje god je to moguće.

Novi partneri koji se žele pridružiti, postaju ravnopravni partneri potpisivanjem “Povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine“. Sve dionike zainteresirane za pridruživanje Ministarstvo će sukcesivno pozivati na potpisivanje.”

Preneseno s web-stranice: https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/povelja-o-dekarbonizaciji-zgrada/8915

Dojmove s potpisivanja možete pogledati u galeriji slika ispod: