Pozdrav svima,

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova je donesen 1998.g. i od tada je prošao kroz 3 izmjene i dopune te 1 ispravku.

Izmjene i dopune Pravilnika su prikazane na način koji razlikuje dio teksta koji je ostao nepromijenjen (NN 106/98), od izmjenjenog, dodanog ili pobrisanog dijela (NN 39/04 i NN 163/04 i NN 9/11).

Jednostavna legenda se nalazi na naslovnici 🙂 Dokument možete preuzeti na sljedećem linku:

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova – izvorni tekst s izmjenama i dopunama (NN 106/98 i NN 39/04 i NN 45/04 i NN 163/04 i NN 9/11)

Pročišćene tekstove zakonske regulative smo također objavili i možete ih preuzeti na linkovima ispod.

-> Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (pročišćeni tekst – NN 106/98, NN 39/04, NN 45/04, NN 163/04, NN 9/11)

-> Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova NN 106/98

Privodimo kraju pročišćavanje zakonske regulative koja je relevantna ovlaštenim projektantima, a objavljena je na stranici: http://thoriumaplus.com/zakonska-regulativa-ovlasteni-projektanti !

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci