Najveća slabost betona je njegova vlačna čvrstoća, koja može biti manja od 10% njegove tlačne čvrstoće. Dakle, često beton jačamo kako bismo stvorili kompozitni materijal pojačan protiv svih vrsta naprezanja. Ovaj video ukratko predstavlja konvencionalne i prednapete armature.

Trajanje: 8 minuta