fbpx

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Pozdrav svima, u nastavku je pravilnik na kojem smo do sada najviše radili jer ima preko 900 stranica! Izmjene i dopune “Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata [...]

2022-01-05T18:00:15+01:00By |

Izmjena i dopuna Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa…

Pozdrav svima, izmjena i dopuna "Odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske [...]

2021-12-30T08:45:08+01:00By |
Go to Top