0:00 Uvod
1:00 Razgovor s načelnikom Općine Babina Greda
5:04 Razgovor s glavnim projektantom
10:35 Zaključne riječi

TERRA NOVA – serija posvećena smanjenju emisija CO2

U prvoj epizodi predstavili smo izvrsno napravljen objekt gledano sa stanovišta energetske učinkovitosti – vrtić Regoč u Babinoj Gredi

Voditelj:

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
Ovlašteni energetski certifikator
Odgovorna osoba i predavač u ovlaštenoj ustanovi za naobrazbu energetskih certifikatora i projektanata
Suautor nZeb smjernica za Republiku Hrvatsku
Suautor cloud aplikacije za izračun energetskog svojstva zgrade „Thorium A+“