0:00 Uvod
1:52 Plitka i duboka nadogradnja kuće
2:56 EnerPHit standard
4:58 Certifikacija EnerPHit kuće
8:21 Završne riječi

U ovoj epizodi smo pričali o svjetskom i europskim standardima za rekonstrukciju kuće (EnerPHit, OutPHit, EuroPHit) u usporedbi sa standardom pasivne kuće.

Resursi:

Pasivne kuće – do 90% uštede energije !! – https://www.youtube.com/watch?v=P7siGDyYfq8
PASSIPEDIA, The Passive House Resource – https://passipedia.org/basics
‘Arhitektura 2030’ – https://architecture2030.org/why-the-building-sector/
EuroPHit standard – https://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/EuroPHit_brochure_final_PHI.pdf
EnerPHit nadogradnja – https://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/EuroPHit_D2.7_EnerPHitRetrofitPlan_EN_PHI.pdf
PHPP – Passive House Planning Package – https://passipedia.org/planning/calculating_energy_efficiency/phpp_-_the_passive_house_planning_package
Thorium A+ – računalni program za izračun energetskog svojstva zgrade, energetsko certificiranje i fiziku zgrade – https://app.thoriumaplus.com/accounts/register
Konzorcij pasivna kuća Hrvatska – http://www.kpk.hr/the-first-twenty-passive-houses-in-croatia.html
Regije pasivne kuće s obnovljivim izvorima energije – https://passivehouse-international.org/passreg/index.php?page_id=368
Definiranje zgrada gotovo nulte energije – Pasivne kuće i obnovljivi izvori energije – https://passreg.eu/download.php?cms=1&file=Zagreb2015_PassREgBrosura.pdf

Voditelj:

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
Ovlašteni energetski certifikator
Odgovorna osoba i predavač u ovlaštenoj ustanovi za naobrazbu energetskih certifikatora i projektanata
Suautor nZeb smjernica za Republiku Hrvatsku
Suautor cloud aplikacije za izračun energetskog svojstva zgrade „Thorium A+“