0:00 REPowerEU
4:01 Masovna implementacija fotonapona
8:06 Kraći postupci izdavanja dozvola
10:25 Dostupnost kvalificirane radne snage
11:57 Europski savez solarne PV industrije
12:57 Financiranje primjene FN

REPowerEU dokument je jedan od najambicioznijih planova koje je Europska komisija objavila u svojoj povijesti, a koji je vezan za obnovljive izvore energije. Ako ispunimo ove planove, bit ćemo na pravom putu ka društvu nulte emisije CO2. U ovom videu možete vidjeti sažetak postavljenih ciljeva!

Dokument je objavljen na ovom linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503

Voditelj:

Dario Ilija Rendulić, dipl.ing.el.
Ovlašteni energetski certifikator
Odgovorna osoba i predavač u ovlaštenoj ustanovi za naobrazbu energetskih certifikatora i projektanata
Suautor nZeb smjernica za Republiku Hrvatsku
Suautor cloud aplikacije za izračun energetskog svojstva zgrade „Thorium A+“

Lijepi pozdravi, Vaši Thoriumovci 🙂