Tvrtka Powervault instalira baterije u kuće kako bi pomogla u balansiranju proizvodnje i potrošnje električne energije u britanskoj mreži. Naime, kako baterije imaju izrazito brz odziv u odnosu na druge konvencionalne izvore energije, izrazito su pogodne za balansiranje “ponude i potražnje” električne energije na energetskoj mreži. Dodatno veseli činjenica što se iskorištavanju baterije koje više nisu poogodne da pogone vozila. 🙂

Koristeći nove i korištene baterije iz električnih vozila Renault, ovo je još jedan primjer brzih promjena koje se odvijaju ispod radara redovnih vijesti.

Trajanje: 19 minuta