fbpx

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke

Pozdrav svima,

u nastavku je pravilnik na kojem smo do sada najviše radili jer ima preko 900 stranica! 🙂

Izmjene i dopune “Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke” stupile su na snagu 31.12.2021.g.

Dokument možete preuzeti na sljedećem linku:

-> Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke – NN 75/09, NN 60/16, NN 117/18 i NN 143/21

Kako bismo Vam olakšali praćenje, ponovno smo pripremili tekst na način koji razlikuje dio koji je ostao nepromijenjen (NN 75/09, NN 60/16 i NN 117/18 ), od dopunjenog i izmjenjenog dijela (NN 146/21). Jednostavna legenda se nalazi na naslovnici 🙂

Ovaj dokument, kao i prijašnje verzije ovog Pravilnika su objavljeni na stranici o zakonskoj regulativi koja je relevantna ovlaštenim projektantima (http://thoriumaplus.com/zakonska-regulativa-ovlasteni-projektanti/).

Također, na Thorium Academy (https://thorium.academy/) nudimo BESPLATNO izdavanje potvrde o pohađanju do 15.1.2022. za sljedeće školske sate za projektante:

  • Tehnička regulativa: Zaštita od požara – ventilacijski sustavi (1 školski sat)
  • Stručni dio: Osnove ventilacija garaža sa primjerima iz prakse (1 školski sat)

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci 🙂

2022-01-05T18:00:15+01:00By |
Go to Top