Državni dužnosnici pokrajine Gujarati od prošle godine predviđali su izgraditi mega-elektranu na ugljen snage od 4.000 megavata. To bi bila druga velika elektrana u istoj pokrajini.

No, Vlada je odlučila da je opskrbljenost energijom dovoljna, a fokusiranje na obnovljive izvore bila bi bolja dugoročna strategija.

Indija ima za cilj postati vodeća država u svijetu u proizvodnji solarne energije sa proizvodnjom od jedan teravat (milijun milijuna vata) obnovljivih izvora do 2030.g.

Više o vijesti možete pročitati na linku: http://www.independent.co.uk/news/world/asia/india-cancels-huge-coal-power-station-renewable-energy-solar-power-gujarat-a7741801.html