Tim studenata sa Sveučilišta u Calgaryju je napravio prototip hladnjaka koji zadržava hranu na temperaturi od 4°C , bez korištenja električne energije. Windchill se oslanja na koncepte posuđene iz biologije insekata, koralja, klokana i slonova.

Između 25 – 50% hrane u svijetu se baca u otpad svake godine. Biomimicry Global Design Challenge nastojao je potaknuti studente i istraživače da pronađu rješenje problema s hlađenjem hrane na područjima bez pouzdane energije, a kratki video ispod detaljnije prikazuje koncept pobjedničkog tima: