Ako Vas zanima pogledati 3D animaciju Bernoullijevog principa, kliknite ispod 🙂

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bernoullijeva_jednad%C5%BEba