Na današnji dan obilježavamo:

  • obljetnicu rođenja Ruđera Josipa Boškovića, hrvatskog astronoma i matematičara,
  • aktivnost vulkana Mount St. Helens,
  • prvo graviranje stakla.

Obljetnica rođenja: Ruđer Josip Bošković (18. svibnja 1711. – 13. veljače 1787.)

Hrvatski astronom i matematičar, dao je prvi geometrijski postupak za određivanje ekvatora na rotirajućem planetu od tri zapažanja površinskih osobina, te za izračunavanje orbite planeta od tri promatranja njegovog položaja.

Jedan je od prvih u kontinentalnoj Europi koji je prihvatio Newtonove gravitacijske teorije, te je napisao 70 radova o optici, astronomiji, gravitaciji, meteorologiji i trigonometriji. Predložio je i usmjerio isušivanje Pontineovih močvara u blizini Rima i preporučio upotrebu željeznih vrpci za kontrolu širenja pukotina u kupoli bazilike Sv. Petra (slika gore).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mount St. Helens

Godine 1980., nakon tjedan dana potresa i manjih eksplozija pepela i dima, vulkan Mount St. Helens u državi Washington je postao aktivan te bacio pepeo 15.000 stopa u visinu, ostavljajući klisure i lavine.

Aktivnost vulkana je uzrokovala minimalnu štetu na rijetko naseljenom području. Eksplozija je bila obilježena kao ekvivalent od 27.000 atomskih bombi. Oblak pepela je kružio oko cijelog svijeta.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Graviranje stakla

Godine 1787. je prvi put klesano u staklo u Toulouse, Francuska.