Pozdrav svima,

zakone koje smo nedavno objavili – Zakon o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.)  i  Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14. i 56/16.)  su stavljeni izvan snage stupanjem na snagu  Zakona o državnom inspektoratu (NN 115/2018).

Zakon o državnom inspektoratu možete pronaći na linku:

-> Zakon o državnom inspektoratu NN (115/2018)

Iz  Zakona o državnom inspektoratu citiramo:

“Članak 136.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona na obavljanje inspekcijskih poslova građevinskih inspektora Državnog inspektorata ne primjenjuju se odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13.), osim u postupcima koji su započeti prema odredbama toga Zakona.

Članak 137.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. i 49/11.)
– Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08. i 88/10.)
– Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14. i 56/16.)
– Zakon o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 19/14.)
– Zakon o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, br. 19/14.)
– Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14.).  “

Lijepi pozdrav,

Vaši Thoriumovci