Upit:

Kako ispraviti grešku na certifikatu izdanom prije stupanja na snagu novog pravilnika?

Greške su tipa: kriva katastarska čestica ili općina, adresa i slično.

Odgovor:

Poštovani,

Dostavite ispravljeni certifikat na ovaj e-mail: infoIEC@mgipu.hr

S poštovanjem,

MGIPU

__________________________________________________________

Pridružite se FB grupi „Energetski certifikati i fizika zgrade“ (link: https://www.facebook.com/groups/839591149550929/), gdje svakodnevno razmjenjujemo informacije ovakvog tipa !