Tijekom ljeta 2017.g. napravljeni su završni radovi prenamijene kontejnera u planinarsko sklonište s desetak ležajeva. Prema rješenju arhitekta Ivana Juretića, stari kontejner je dobio nove velike prozore od termoizolacijskog kaljenog sigurnosnog stakla, novu termoizolacijsku ovojnicu i hidroizolacijsku membranu. Također, ima spremnik za kišnicu te ugrađeni solarni panel za opskrbu električnom energijom.

Više informacija: Dnevnik.hr

Šugarska Duliba, 1210 m (Južni Velebit)