Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS,

Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS) i ovlaštena ustanova za naobrazbu energetskih certifikatora „Thorium Software d.o.o.“ organiziraju stručno usavršavanje na temu „Strojarski izračuni u sklopu fizike zgrade“ i stoga Vas pozivaju na iskaz interesa.

Sukladno tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštite u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), provjera energetskog svojstva zgade se vrši do isporučene i primarne energije. To nije moguće sprovesti bez modeliranja strojarskih sustava. Sam izračun do isporučene i primarne energije potpisuje i ovjerava ovlašteni projektant strojarstva. Stručno usavršavanje je koncipirano tako da Vas uvede u spomenute izračune.

Stručno usavršavanje se boduje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative, a svim ovlaštenim projektantima strojarstva koji su ujedno i ovlašteni energetski certifikatori izdat će se potvrda o pohađanju usavršavanja.

Stručno usavršavanje je besplatno za članove HKIS.

Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas iskažite interes slanjem poruke na email: denis.puljic@hkis.hr

Poziv za iskaz interesa je objavljen i na stranicama HKIS:
https://www.hkis.hr/vijesti-detaljno/?newsid=975d9172-96ad-44df-a67d-aa290121dc64

Slobodno prosljedite ovu poruku kolegicama i kolegama koji bi možda također bili zainteresirani za sudjelovanje.

Lijepi pozdravi!
Vaši Thoriumovci