CNBC u kratkom prilogu analizira tri grada (Singapur, Dubai, Barcelona) koji ulažu tehnologiju u svaki dio svog poslovanja.

Trajanje: 3:30 minuta

Više informacija: Wikipedia.org