Imali smo čast mentorirati dvojicu mladih diplomanada na izradi njihovih diplomskih radova za čiju izradu je korišten ThroiumAplus! Naravno, bili smo i na obrani diplomskog rada novopečenog mag.ing.el.–a, gospodina Borisa-Ruđero Boduljaka koji je odlično obranio svoj rad „Zamjena plinskog bojlera novim uređajem“ i dobio čistu peticu!

Bravo! Čestitamo!