Pozdrav svima!

Sljedeća obavijest se pojavi odmah kada se prijavite na IEC sustav:

Prosinac 2022.

Dopuna obavijesti od studenog 2022. i promjena datuma aktiviranja nove funkcionalnosti sustava:
Zakonom o gradnji propisano je da su ovlaštene fizičke osobe, te imenovane i druge zaposlene osobe, koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u ovlaštenim pravnim osobama, dužne stručno se usavršavati na način propisan Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Prema istom, pohađanje Programa usavršavanja je do 29. svibnja 2020. godine bilo obvezno jednom godišnje, a od 30. svibnja 2020. godine je obvezno jednom u dvije godine. Program izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja) provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost Ministarstva.
U slučaju neispunjavanja ove obveze, odnosno ukoliko podaci o usavršavanju ne budu odgovarajuće evidentirani, istekom propisanog roka, rad u sustavu IEC bit će automatski onemogućen. Primjena počinje 1. siječnja 2023. godine.
Neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja razlog je za ukidanje ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade. Skrećemo pozornost da osoba kojoj je ovlaštenje ukinuto može podnijeti zahtjev za davanje novog ovlaštenja tek nakon isteka roka od godine dana od ukidanja. Nositelji Programa izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja) obvezni su podatke o svakom završenom Programu evidentirati u aplikaciji IEC u roku od 7 dana od dana provjere znanja, odnosno održanog usavršavanja. Na internetskim stranicama Ministarstva dostupan je popis pravnih osoba ovlaštenih za provođenje Programa izobrazbe, odnosno Programa stručnog usavršavanja (https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/ovlastene-osobe-8362/nositelji-programa-izobrazbe-za-osobe-koje-provode-energetske-preglede-i-energetsko-certificiranje-zgrada-8363/8363), s poveznicama na njihove stranice gdje se može informirati o terminima održavanja stručnog usavršavanja.