Pozdrav svima,

novi “Naputak o načinu rada građevinske inspekcije” stupa na snagu 30. rujna 2023.g. Dokument možete preuzeti na sljedećem linku:

-> Naputak o načinu rada građevinske inspekcije – NN 109/23

“Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta” također stupa na snagu 30. rujna 2023.g.

Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaju važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj: 116/19.) i Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (»Narodne novine« broj: 21/20).

Dokument možete preuzeti na linku:

-> Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem i o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta – NN 109/23

Ovi naputci, kao i njihove prijašnje verzije su objavljeni na stranici o zakonskoj regulativi koja je relevantna ovlaštenim projektantima  (http://thoriumaplus.com/zakonska-regulativa-ovlasteni-projektanti/).

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci