Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2019. godine donijela Odluku o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljena je u »Narodnim novinama« na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_72_1535.html