8 ljudi s različitim naglascima prolaze kroz lingvističke testove dok ih Google Home, Amazon Echo, te Siri nastoje razumijeti, a s ciljem da utvrde koji AI će moći koristiti najviše ljudi.

Trajanje: 6:44 minute