Casa Brutale je koncept za kuću od betona, stakla i drveta, izgrađenoj na strani litice.
Dizajn: Otvorena platforma za arhitekturu (engl. Open Platform for Architecture, skraćeno: OPA)