Pozdrav svima,

izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara stupile su na snagu 30. listopada 2021.g. Pročišćeni tekst možete preuzeti na sljedećem linku:

-> Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 – ispravak, NN 100/04, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15, NN 44/17, NN 90/18, NN 32/20, NN 62/20, NN 117/21

Kako bismo Vam olakšali praćenje, ponovno smo pripremili tekst na način koji razlikuje dio koji je ostao nepromijenjen (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 – ispravak, NN 100/04, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14, NN 98/15, NN 44/17, NN 90/18), od izmjenjenog (NN 32/20, NN 62/20, NN 117/21). Jednostavna legenda se nalazi na naslovnici 🙂

Dokument možete preuzeti na linku: