Pozdrav svima,

izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije) stupaju na snagu 14.11.2022.g.

Pročišćeni tekst možete preuzeti na sljedećem linku:

-> Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – NN 126/21, NN 19/22 i NN 132/22

Kako bismo Vam olakšali praćenje, ponovno smo pripremili tekst na način koji razlikuje dio koji je ostao nepromijenjen (NN 126/21, NN 19/22), od dopunjenog i izmjenjenog dijela (NN 132/22). Jednostavna legenda se nalazi na naslovnici 🙂

Dokument možete preuzeti na linku:

-> Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – NN 126/21, NN 19/22 i NN 132/22 – izvorni tekst s dopunama i izmjenama

Ovaj dokument, kao i prijašnje verzije ovog Pravilnika su objavljeni na stranici o zakonskoj regulativi koja je relevantna ovlaštenim projektantima i energetskim certifikatorima (http://thoriumaplus.com/zakonska-regulativa/).

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci 🙂