GTM Research je izvijestio u svom zadnjem Global Solar Demand Monitor za prvu četvrtinu 2017.g. da se prodaja fotonaponskih sustava povećala 30 puta u zadnjih devet godina, te je još uvijek u porastu.

Izvještaj predviđa da će dodatnih 85 gigavata biti instalirano u svijetu do kraja godine (dvostruko više nego što je instalirano 2014.g.), a od toga oko 30 gigavata u Kini. Za usporedbu, tijekom prošle godine instalirano je preko 78 gigavata (te doveo svjetski kumulativni kapacitet solara na preko 306 gigavata), a od toga 34 gigavata u Kini.

Izvor: GTM Research, Global Solar Demand Monitor Q1 2017

Globalnim solarnim tržištem će dominirati SAD, Kina, Japan i Indija, sa predviđenih 73 % udjela.

Više informacija o vijesti možete saznati na sljedećim linkovima: