Održali smo laboratorijske vježbe u sklopu predmeta „Energetska učinkovitost“ na FERIT-u u Osijeku pa Vam prenosimo dojmove!