Na današnji dan obilježavamo:

  • obljetnicu rođenja Horace E. Dodgea, američkog proizvođača automobila,
  • početak izgradnje novog laboratorija CERN.

Obljetnica rođenja: Horace E. Dodge (17. svibnja 1868. – 10. prosinca 1920.)

Američki proizvođač automobila, sa svojim bratom Johnom Francisom Dodgeom, izumio je jedan od prvih automobila od čelika u Americi. Izgradili su svoj prvi Dodge automobil u 1914. u Detroitu, Michigan.

CERN

Godine 1954. službeno je počelo s izgradnjom novog laboratorija CERN na Meyrinskom mjestu u Ženevi.

Preporuka za osnivanje Europskog instituta za nuklearnu fiziku je usvojena na Europskoj kulturnoj konferenciji 1949.g., a treća sjednica privremenog Vijeća odlučila je da će lokacija ovog instituta biti u Švicarskoj. U lipnju 1953. je ženevski kanton, zajednica-domaćin , dala snažnu suglasnost na referendumu koji je prošao sa 16539 glasova za naspram 7332 protiv.

Dana 29. rujna 1954. dvanaest država članica utemeljitelja ratificiralo je CERN (Centre Européenne de Recherche Nucléaire, engl. European Organization for Nuclear Research).