Thorium A+ uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja

Korištenjem računalnog programa Thorium A+ (u daljnjem tekstu RP), bilo njegovog dijela ili u cijelosti, na bilo koji način, prihvaćate sve odredbe i uvjete ovog Ugovora na zakonom obavezujući način.

Vlasništvo

Intelektualna i vlasnička prava na RP pripadaju tvrtki Thorium Software d.o.o. – u daljnjem tekstu „Vlasnik prava“

Prihvaćanje uvjeta

Klikom na gumb „prihvaćam“ na kraju teksta i/ili korištenjem RP na bilo koji način Vi (pravna ili fizička osoba) prihvaćate sve uvjete, odredbe i pravila, ovog ugovora.

Korištenje računalnog programa ThoriumA+ – ograničenje od odgovornosti

RP je prije stavljanja u rad, detaljno i intenzivno testiran, te u trenutku stavljana u rad nema autorskom timu znanih grešaka i/ili nepravilnosti i/ili previda. Korištenjem RP na bilo koji način, prihvaćate činjenicu da RP može biti neispravan u nekom svom dijelu tj. imati greške i/ili nepravilnosti i/ili previde. Ukoliko do toga dođe, uočene greške i/ili nepravilnosti i/ili previdi bit će otklonjeni u najkraćem mogućem roku a korisnik/ca RP ne stječe pravo na povrat novca i/ ili naknadu štete.

Korisnik/ca je isključivo odgovoran za način i točnost unosa podataka te točnost ulaznih i izlaznih rezultata svih izračuna i grafikona a u skladu s ovim Ugovorom te nikakva odgovornost ne leži na nosiocu autorskom prava i/ili članovima autorskog tima. Ukoliko korisnik/ca uoči bilo koju grešku i/ili nepravilnost i/ili previd molimo da je odmah prijavi autorskom timu kako bi iste bile ispravljene te RP učinio boljim i korisnijim za uporabu na obostrano zadovoljstvo.

RP će se konstantno razvijati u skladu s zakonskom tehničkom regulativom te potrebama korisnika.

Modeli naplate su tjedna i mjesečna pretplata bez obaveze i godišnja pretplata. Uvjeti pojedinog modela naplate dani su u nastavku:

Tjedna pretplata bez obaveze:

 • tjedna pretplata 30 eura + PDV
 • pretplata uključuje neograničeni broj projekata koje korisnik može otvoriti
  sve funkcionalnosti vezane za unos podataka i izračune dostupne su unutar
  svakog otvorenog projekta
 • uključena je mogućnost kolaboracije s drugim korisnicima
 • 10 GB prostora za pohranu datoteka, prostor za pohranu odnosi se na sve
  otvorene projekte tj. korisnički račun kao takav, a ne na samo jedan pojedinačni
  projekt

Mjesečna pretplata bez obaveze:

 • mjesečna pretplata 75 eura + PDV
 • pretplata uključuje neograničeni broj projekata koje korisnik može otvoriti
 • sve funkcionalnosti vezane za unos podataka i izračune dostupne su unutar
  svakog otvorenog projekta
 • uključena je mogućnost kolaboracije s drugim korisnicima
 • 10 GB prostora za pohranu datoteka, prostor za pohranu odnosi se na sve
  otvorene projekte tj. korisnički račun kao takav, a ne na samo jedan pojedinačni
  projekt

Godišnja pretplata:

 • godišnja pretplata 400 eura + PDV
 • pretplata uključuje neograničeni broj projekata koje korisnik može otvoriti
 • sve funkcionalnosti vezane za unos podataka i izračune dostupne su unutar
  svakog otvorenog projekta
 • uključena je mogućnost kolaboracije s drugim korisnicima
 • 10 GB prostora za pohranu datoteka, prostor za pohranu odnosi se na sve
  otvorene projekte tj. korisnički račun kao takav, a ne na samo jedan pojedinačni
  projekt

* U slučaju promjene cijena paketa, pružatelj usluga je dužan obavijestiti korisnika o promjeni minimalno 14 dana prije nastupanja izmjene. Promjene cijena za postojeće korisnike postaju važeće početkom sljedećeg mjeseca.

Mjesečnu pretplatu potrebno je uplatiti sukladno definiranom roku plaćanja na izdanom računu. Račun za slijedeći mjesec izdaje se tjedan dana prije isteka licence s rokom plaćanja od 7 dana. Ukoliko korisnik RP nije platio izdani račun u navedenom roku i dalje će imati pristup napravljenim projektima ali uz smanjenu funkcionalnost RP. Dostupna funkcionalnost RP će biti mogućnost ispisa napravljenog projekta dok bilo kakve izmjene u izračunu ili rad a projektu neće biti moguć. Po uplati pretplate, korisnik će opet imati mogućnost rada na postojećim i novim projektima.

Korisnik se obvezuje da neće zaobilaziti postavljene zaštite RP kojima se ograničava funkcionalnost RP u periodima kada korisnik nije platio uslugu. Ukoliko se utvrdi da je korisnik RP koristio RP izvan uvjeta navedenih u ovom ugovoru, korisniku će biti izdan račun za korištenje RP kojeg je obavezan platiti te uz koji će se priložiti i dokazi o neovlaštenom korištenju RP.

Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko korisnik želi prestati koristiti usluge, tada to može učiniti slanjem emaila na adresu info@thoriumsoftware.com s zahtjevom za prestanak usluga. Prestanak korištenja usluga nastupa istekom mjeseca u kojem je zaprimljen email s zahtjevom za prekid korištenja usluga. Prestankom korištenja usluga, korisniku će i dalje će imati pristup napravljenim projektima ali uz smanjenu funkcionalnost RP. Dostupna funkcionalnost RP će biti mogućnost ispisa napravljenog projekta dok bilo kakve izmjene u izračunu ili rad a projektu neće biti moguć. Po uplati pretplate (godišnje ili mjesečne), korisnik će opet imati mogućnost rada na postojećim i novim projektima. Korisnički račun, s svim podacima, čuvat će se narednih 10 godina nakon čega će biti trajno pobrisani (uz uvjet da nije došlo do prestanka davanja usluge).

Korisnik uvijek ima pristup napravljenim/završenim projektima, uz uvjet da vlasnik RP i dalje pruža usluge korištenja RP. Svi korisnici bit će pravovremeno obaviješteni, putem RP te na email adresu s kojom su se registrirali o prestanku pružanja usluga RP i to minimalno 3 mjeseca prije prestanka pružanja usluge RP.

Podaci koje korisnik stavlja u aplikaciju zauzimaju diskovni prostor. Korisnik prilikom registracije dobiva besplatno na korištenje 10 Gb diskovnog prostora. Dodatni diskovni prostor se naplaćuje prema za to posebno utvrđenim cjenicima.

Vlasnik RP obvezuje se da će izrađivati sigurnosne kopije podataka s ciljem zaštite podataka od gubitka. Korisnik prihvaća mogućnost gubitka podataka u slučaju nepredviđenih situacija. Korisnik ima mogućnost pohranjivanja projekata (u tekstualnom te tabličnom formatu) te se korisnik obvezuje da sve napravljene projekte čuva na svom računalu i brine se za njih. Vlasnik RP odriče se bilo koje odgovornosti od gubitka podataka te korisnik nema pravo na naknadu štete ili bilo koje druge naknade u slučaju gubitka podataka.

Povrat novca

Budući da će svakom korisniku biti omogućeno da u potpunosti isproba RP prije kupnje besplatno, povrat novca nakon kupnje nije moguć iz bilo kojeg razloga. Kupnjom, kupac je potvrdio da mu RP odgovara te da je u potpunosti isprobao RP.

Privatnost i zaštita podataka

Svi podaci vezani uz kupce, projekte na kojima korisnici/ce rade i digitalne materijale koje postave na server neće nikad biti zloupotrebljeni ili distribuirani trećim korisnicima. Sve informacije koje se unesu u RP od strane korisnika smatrat će se povjerljivim podacima i bit će čuvani. Statistički podaci dobiveni analizom informacija unesenim od strane korisnika, oslobođeni bilo kojih privatnih informacija, smiju se koristiti u za to prikladne svrhe. Svi podaci bit će kopirani isključivo u svrhu vršenja sigurnosne pohrane podataka.

Više o privatnosti Vaših podataka možete pročitati u pravilima privatnosti.

Usluge podrške korisnicima/cama

Autorski tim odgovoriti će na sva pitanja vezana uz RP u najkraćem mogućem roku.

Izmjene pravila i uvjeta korištenja

Vlasnik prava zadržava pravo promjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Izmjene postaju važeće od trenutka postavljanja na mrežnoj stranici www.thoriumaplus.com i/ili izravnom obavijesti korisniku putem e-pošte na email adresu s kojom se korisnik registrirao.