Pozdrav svima,

izmjena i dopune “Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije” stupaju na snagu 28. listopada 2023.g. Pročišćeni tekst možete preuzeti na sljedećem linku:

-> Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije – NN 31/23, NN 74/23, NN 107/23 i NN 122/23

Kako bismo Vam olakšali praćenje, ponovno smo pripremili tekst na način koji razlikuje dio koji je ostao nepromijenjen (NN 31/23, NN 74/23 i NN 107/23), od dopunjenog i izmjenjenog dijela (NN 122/23). Jednostavna legenda se nalazi na naslovnici 🙂

Dokument možete preuzeti na linku:

-> Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije – NN 31/23, NN 74/23, NN 107/23 i NN 122/23 – izvorni tekst s izmjenom i dopunama

Ovi dokumenti, kao i prijašnje verzije ove uredbe su objavljeni na stranicama o zakonskoj regulativi koja je relevantna ovlaštenim projektantima  (http://thoriumaplus.com/zakonska-regulativa-ovlasteni-projektanti/).

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci 🙂