Pozdrav svima!

U ovoj radionici ćemo vidjeti kako cijena proizvedenog kWh ovisi o potrošnji objekta te kako se kreću isplativosti u fotonaponsku elektranu instalirane snage 2 kW na kontinentu i na primorju 🙂

Nadamo se da ćete čuti puno zanimljivih stvari, a sve prijedloge, primjedbe i pitanja možete postaviti ili na našoj Facebook stranici “Thorium A+” ili našoj Facebook grupi “Energetski certifikati i fizika zgrade”

Lijepi pozdravi!

Vaši Thoriumovci