Suglasnosti MGIPU-a

Suglasnost Ministarstva za program Stručnog usavršavanja projektanata je objavljen na ovom linku.

Nositelji programa stručnog usavršavanja objavljeni na web stranicama Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Naziv cjelokupnog programa: „Upotreba obnovljivih izvora energije i najnovijih tehnologija za smanjenje emisija CO2 u zgradarstvu i ispunjenje temeljnih zahtjeva na građevinu“

Pregled cjelokupnog programa nalazi se na ovom linku.

Odgovorna osoba za provedbu i voditelj Programa izobrazbe: Dario Ilija Rendulić, dipl. ing. el.

Nositelj programa je Energetsko efikasni dizajn j.d.o.o. a edukacija se održava preko edukacijske platforme Thorium Academy.

Kontakt: 095 870 50 70; direndulic@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Suglasnost Ministarstva za program Stručnog usavršavanja energetskih certifikatora je objavljen na sljedećem linku:  Suglasnost MGIPU

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) izdalo je

R J E Š E NJ E

Kojim se daje suglasnost Thorium Software d.o.o. za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede zgrada.

Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine, broj 88/17.)

i Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetski pregled, energetsko certificiranje zgrada i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine, broj 73/15 i 133/15) definiraju energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada te uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Odgovorna osoba za provedbu i voditelj Programa izobrazbe:

Dario Ilija Rendulić, dipl. ing. el.

Kontakt:

e-mail: info@thoriumsoftware.eu

tel: 095 870 50 70

Izvadak iz popisa osoba koje imaju suglasnost za provođenje programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada – stranice MGIPU