Program izobrazbe energetskih certifikatora

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za provođenje energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada.

Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski pregled zgrade jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba.

Ovlaštenje za provedbu energetskog certificiranja i energetskih pregleda zgrada izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine, broj 81/12, 64/13).

Ovlaštene osobe dužne su se redovito usavršavati.

————————————

Modul 1. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Modul 2. obvezno pohađaju:

  • fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom
  • osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada
  • osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
  • Program osposobljavanja Modul 2. mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja Modulu 1.

Program usavršavanja:

Program obveznog usavršavanja pohađaju polaznici koji su osposobljeni za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada. Polaznicima se daje uvid u promjenu građevno-tehničke regulative. Isto tako polaznicima se prezentiraju iskustva stečena na zgradama sa izdanim energetskim certifikatima, zajedno sa analizom izvješća. Daje se naglasak na uočene nedostatke postojeće metodologije kao i uvid u postojeći napredak u sustavima grijanja i hlađenja te iskustva primjene postojećih računalnih programa kao i novi programi na tržištu.

————————————

Download dokumenata:

Energetsko certificiranje zgrada – Modul 1 – Thorium Software – Program

Energetsko certificiranje zgrada – Modul 2 – Thorium Software – Program za strojarsku struku

Energetsko certificiranje zgrada – Modul 2 – Thorium Software – Program za arhitektonsku i građevinsku struku

Energetsko certificiranje zgrada – Modul 2 – Thorium Software – Program za elektrotehničku struku

Energetsko certificiranje zgrada – Usavršavanje – Thorium Software – Program